ЧАСТИ ЗА НАВЕСНА СИСТЕМА

Активни филтри

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

Цена 30,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М22Х2.5 

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-360 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-510 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

Цена 35,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-400 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-550 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

Цена 36,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-430 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-640 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

Цена 38,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-460 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-670 ММ

ВИННТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

ВИННТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-19...

Цена 40,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3 

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-515 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-720 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-25 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-25...

Цена 37,70 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-400 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-550 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25...

Цена 37,50 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-25 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-430 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-640 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25...

Цена 47,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-25 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-565 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-770 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25-25...

Цена 50,40 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-25 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3 

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-630 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-860 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-25 М27Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф19-25...

Цена 40,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-19 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М27Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-565 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-770 ММ

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25Х25 М30Х3...

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН Ф25Х25...

Цена 68,00 лв.

ВИНТ ЦЕНТРАЛЕН С ЯБЪЛКА Ф-25 ММ/Ф-25 ММ 

РЕЗБА НА ВИНТА М30Х3

ДЪЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР НА ЯБЪЛКАТА В СЪБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ L-630 ММ

ДЪЛЖИНА ЦЕНТЪР-ЦЕНТЪР В РАЗПЪНАТО ПОЛОЖЕНИЕ L-880 ММ

ОБТЯЖКА L440-600 MM SAME/DEUTZ

ОБТЯЖКА L440-600 MM...

Цена 77,60 лв.

ОБТЯЖКА С ДЪЛЖИНА ОТ L-440 ДО 600 ММ 

ЯБЪЛКА Ф-19 ММ 

РЕЗБА НА БОЛТА М24 ММ