Активни филтри

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т МТЗ-1221 ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т МТЗ-1221

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

Цена 79,20 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                             Размери на въздушен филтър вътрешен :

Външен диаметър А- 270 мм                                              Външен диаметър А - 150 мм 

Вътрешен диаметър В- 160 мм                                           Вътрешен диаметър В - 95 мм 

Вътрешен диаметър С - 22 мм                                            Вътрешен диаметър С - 22 мм 

Височина Н - 430 мм                                                          Височина Н- 390 мм 

                                                    

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН

Цена 11,00 лв.
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т МТЗ-952 ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т МТЗ-952

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

Цена 70,20 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                             Размери на въздушен филтър вътрешен :

Външен диаметър А - 183 мм                                             Външен диаметър А - 116 мм 

Вътрешен диаметър В - 110 мм                                          Вътрешен диаметър В - 90 мм 

Височина Н - 390 мм                                                          Височина Н- 380 мм 

от долу е затворен                                                             от долу е затворен

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН НА... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН НА...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН...

Цена 46,20 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                       

Външен диаметър А - 133 мм                                                 

Вътрешен диаметър В - 67 мм 

Вътрешен диаметър С - 17 мм                                            

Височина Н - 279 мм                                                          

                                                        

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН...

Цена 61,70 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                            

Външен диаметър А - 155 мм                                                

Вътрешен диаметър В - 88 мм   

Вътрешен диаметър С - 16 мм                                       

Височина Н - 380 мм                                                           

                                                             

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН КАМАЗ ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН КАМАЗ

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН КАМАЗ

Цена 36,00 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                             

Външен диаметър А - 253 мм                                                

Вътрешен диаметър В - 128 мм

Вътрешен диаметър С - 11 мм                                             

Височина Н - 380 мм                                                           

                                                      

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

Цена 93,00 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                            Размери на въздушен филтър вътрешен :

Външен диаметър А - 320 мм                                            Външен диаметър А - 195 мм 

Вътрешен диаметър В - 207 мм                                         Вътрешен диаметър В - 135 мм  

Вътрешен диаметър С - 22 мм                                           Вътрешен диаметър С - 22 мм

Височина Н - 305 мм                                                         Височина Н - 285 мм 

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН Е-516 ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН Е-516

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН Е-516

Цена 31,20 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                            

Външен диаметър А- 240 мм                                                

Вътрешен диаметър В - 130 мм 

Вътрешен диаметър С - 10 мм                                         

Височина Н- 208 мм                                                        

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН К-Т...

Цена 57,60 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                             Размери на въздушен филтър вътрешен :

Външен диаметър А - 230 мм                                             Външен диаметър А - 115 мм 

Вътрешен диаметър В - 121 мм                                          Вътрешен диаметър В - 78 мм 

Вътрешен диаметър С - 22 мм                                            Вътрешен диаметър С - 22 мм

Височина Н - 285 мм                                                          Височина Н - 245 мм 

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪТРЕШЕН... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪТРЕШЕН...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН...

Цена 40,60 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                       

Външен диаметър А - 95 мм                                                 

Вътрешен диаметър В - 74 мм                                            

Височина Н - 340 мм                                          

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪТРЕШЕН... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪТРЕШЕН...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН...

Цена 37,00 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                             

Външен диаметър А - 84 мм                                                

Вътрешен диаметър В - 67 мм                                            

Височина Н - 312 мм                                                            

                                                       

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН... ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН...

ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ВЪНШЕН...

Цена 50,50 лв.

Размери на въздушен филтър външен :                            

Външен диаметър А - 140 мм                                               

Вътрешен диаметър В - 89 мм                                             

Височина Н - 328 мм                                                         

от долу е затворен