Активни филтри

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С О-ПРЪСТЕН...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 48 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С О-ПРЪСТЕН...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 58 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН Ф-35 ММ Н-67...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН Ф-35 ММ...

Цена 15,30 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 12 ММ 

ВИСОЧИНА - 67 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С О-ПРЪСТЕН...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 12 ММ 

ВИСОЧИНА - 67 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С О-ПРЪСТЕН...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С...

Цена 10,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 85 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С О-ПРЪСТЕН...

ФИЛТЪР ГОРИВЕН С...

Цена 12,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 35 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 87 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА 50/20/90

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА...

Цена 14,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 50 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 20 ММ 

ВИСОЧИНА - 90 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА

Цена 7,50 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 50 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 20 ММ 

ВИСОЧИНА - 90 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА 28/13/57

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 28 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 57 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА 28/13/65

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 28 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 65 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА 28/13/70

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 28 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 70 ММ 

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА 28/13/85

ФИЛТЪР ГОРИВЕН КУБОТА...

Цена 7,00 лв.

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР - 28 ММ

ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР - 13 ММ 

ВИСОЧИНА - 85 ММ